Stratego - Księgowość Warszawa

MPP – podzielona płatność w 2021 roku

Kadry i płace Warszawa

Jednym z pojęć związanych z księgowością i rachunkowością jest MPP, czyli mechanizm podzielonej płatności. W skrócie pojęcie to nazywane jest po prostu podzieloną płatnością i warto wiedzieć, na czym polega, a także jak wyglądać będą jej warunki w 2021 roku. Od 1 stycznia bowiem obowiązują zmienione przepisy dotyczące tego mechanizmu. Zostaną one przedstawione w niniejszym artykule. 

Czym jest MPP, czyli podzielona płatność

W ramach podziału płatności dokonuje się podziału płatności za nabyte towary, a także usługi, które wiążą się z wartością sprzedaży określaną w netto. Istotna jest tu również kwota podatku płynąca z faktury, która wpłacana jest na rachunek bankowy dostawcy. Podkreślenia wymaga fakt, że mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie tylko i wyłącznie do transakcji, które dokonywane są w formie przelewu, w walucie polskich złotówek. Dokonywanie podziału płatności jest z kolei obowiązkowe dla przedsiębiorców dokonujących płatności w Polsce powyżej wartości 15 tys. zł brutto od dnia 1 lipca 2019 roku. Aby podział płatności był możliwy, faktura musi charakteryzować się kilkoma istotnymi warunkami. Przede wszystkim, jak wspomniano wcześniej, wartości należności, której faktura dotyczy, musi przekraczać kwotę 15 tys. złotych. Drugą z przesłanek jest wymóg określający, że przynajmniej jedna z pozycji faktury powinna być usługą, lub też towarem wrażliwym. Ostatnim z warunków to ten, zgodnie z którym zarówno osoba sprzedająca, jak i nabywająca powinni być płatnikami VAT.

Zmiany w MPP w 2021 roku

1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany ustawy o Prawie bankowym, a wraz z nimi regulacje związane z omawianym mechanizmem. Co warto wiedzieć i co się zmieniło w tym zakresie? Co istotne, rozwiane zostały wątpliwości, jakie posiadali przedsiębiorcy w związku z jednym z przepisów dotyczących dokonywania płatności za nabyte towary lub usługi. Zgodnie z dawnym brzmieniem przepisu, przedsiębiorcy byli zobowiązani do skorzystania z podziału płatności, gdy jedna z faktur była równa wysokości drugiej. Doprecyzowano, iż obowiązek dokonania MPP powstaje, kiedy kwota należność ogółem wyrażona brutto jest większa, czyli przekracza 15 tys. złotych, albo równowartości takiej kwoty wyrażonej w walucie obcej. Jedną ze zmian jest także warunek, że na fakturze należy zawrzeć słowa „mechanizm podzielonej płatności” wtedy, kiedy kwota należności ogółem jest większa, niż 15 tys. złotych, albo jej równowartość określoną w obcej walucie, związanych z dokonaną na rzecz podatnika dostawą zamówionych towarów, czy też świadczenie określonych usług. Kolejną zmianą w zakresie stosowania mechanizmu podziału płatności w tym roku jest wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy, kiedy nabywa on towary potwierdzone fakturą przekraczającą wartość 15 tys. złotych, lub równowartością w walucie obcej. 

Warto wspomnieć również o tym, że od 2021 roku, możliwe jest dokonywanie płatności z rachunków VAT, również na rachunki agencji celnych, a nie tylko na rachunek urzędu skarbowego. Jest to istotna zmiana, która zapewnia większą wygodę. Omawiane zmiany wyłączyły również obowiązek stosowania podziału płatności wobec potrąceń spoza kodeksu. Powiększony został także katalog określający, które z podmiotów mogą ubiegać się o przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy z rachunku VAT. Uzupełniono istniejący katalog o podmioty, które nie są płatnikami VAT, a także podmioty, które nie dysponują siedzibą działalności na terenie kraju, oraz środki będące na rachunku VAT. 

Przedstawionych zmian jest dość sporo i warto o nich pamiętać tak, by móc prawidłowo skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności, czyli MPP. Ważną zmianą jest szczególnie fakt doprecyzowania w przepisach konkretnej kwoty, z którą wiąże się podział. Zrezygnowano z definicji zawartej w ustawie Prawo przedsiębiorców. Mimo że sama kwota limitu nie uległa zmianie, to przepisy związane z MPP stały się bardziej klarowne w odbiorze. Warto pamiętać, że omawiane zmiany przepisów obowiązują od 1 stycznia bieżącego roku.

 

Masz pytania?Napisz do nas: biuro@strategodk.plLub zadzwoń: +48 22 602 05 00

© IC Partners Stratego S.A.
Stratego Doradztwo Księgowe na Facebooku IC Partners Stratego S.A. na LinkedIn IC Partners Stratego na Instagramie Wykonanie: Fessio