Stratego - Księgowość Warszawa

Księgowanie różnic kursowych

Kadry i płace Warszawa

Różnice kursowe to nic innego jak różnice, które są związane z transakcjami dokonywanymi w innych walutach. Mogą się one pojawiać, kiedy wartości poszczególnych faktur jest różna od kwoty, która w rzeczywistości jest do zapłaty w przeliczeniu na złotówki. Warto więc wiedzieć jak przebiega księgowanie takich różnic i o czym należy pamiętać.

Różnice kursowe - o czym warto pamiętać?

Po przeprowadzeniu danej transakcji przedsiębiorca musi pamiętać o dokonaniu właściwego zapisu księgowego. W przypadku transakcji w obcej walucie, konieczne jest dwukrotne przeliczenie operacji. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy dokonać przeliczenia zgodnie z aktualnym kursem Narodowego Banku Polskiego. Za drugim razem należy dokonać przeliczenia zgodnie z kursem z danego dnia. Dlatego bardzo często może się okazać, że kursy w poszczególne dni będą się różniły od kursów przyjętych wcześniej. Dlatego też może powstać różnica, która jest wynikiem zmienności kursów na przestrzeni kilku dni. 

Różnice dodatnie i różnice ujemnie 

Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie Polski mają obowiązek prowadzić usługi księgowe w złotówkach. Po rozliczeniu transakcji, powstają ujemne lub dodatnie różnice w walutach, które podatnicy mogą zaliczyć do pozostałych przychodów lub kosztów. 

Różnice dodatnie mają miejsce, gdy sprzedawca otrzyma zapłatę wyższą niż przychód, który uzyskał, kiedy to zapłata była niższa niż jej koszt. Taka różnica zwiększa przychody danej firmy i jest jak najbardziej korzystna. Z kolei różnice ujemne powstają w analogiczny sposób i narażają daną firmę na straty.

Księgowanie różnic kursowych 

Różnice kursowe należy księgować w odpowiedni sposób. W pierwszej kolejności, trzeba sprawdzić jaki jest ich wynik. Na tej postawie można ustalić jak i gdzie prawidłowo należy zaksięgować różnice. Można tego dokonać w księgowości pełnej lub znacznie uproszczonej. 

Bardzo ważnym elementem w procesie księgowania jest Księga Przychodów i Rozchodów. Aby zaznaczyć dane różnice, należy w odpowiedni sposób wypełnić dwie kolumny: dodatnia kolumna to pozostałe przychody, natomiast ujemna kolumna to pozostałe wydatki. 

Do rejestrowania różnic służy także Księga Handlowa. 

Wyliczanie różnic księgowych 

Różnice księgowe można policzyć w następujący sposób. W pierwszej kolejności trzeba przeliczyć jaka jest wartość wydatku z faktur zgodnie z kursem z ostatniego dnia. Następny krok to przeliczenie wartości należności na złotówki. Ostatni krok to odjęcie drugiej kwoty od pierwszej kwoty. 

Księgowanie - o czym należy pamiętać

Warto pamiętać, że rozliczanie faktur można dokonać podczas ich księgowania, w chwili dokonywania zakupów. Dzięki temu, zaraz po dokonaniu transakcji pojawi się opcja "zapłata z rachunku". Należy wtedy wybrać rodzaj rachunku, z którego została wykonana zapłata. Może to być rachunek walutowy lub w PLN. 

Po zaznaczeniu drugiej opcji pojawi się kolejne pole: kwota zapłaty w PLN. Tam należy wprowadzić kwotę pobraną z rachunku w PLN w obcej walucie. W ten sposób system automatycznie wyliczy kurs, który jest stosowany przez bank. 

Rozliczanie faktur można także dokonać po jej zaksięgowaniu i po wybraniu odpowiedniej faktury. W takim wypadku należy wybrać opcję "rozlicz" i gdy pojawi się okienko "dodawanie płatności za wydatki" można określić, czy dana wpłata nastąpiła z rachunku walutowego czy złotówkowego. Na podstawie rozliczonych faktur, można wyliczyć jakie są dokładnie różnice kursowe. Bardzo ważne jest to, że przy wyliczaniu różnic nie uwzględnia się różnic od podatku VAT. 

 

Masz pytania?Napisz do nas: biuro@strategodk.plLub zadzwoń: +48 22 602 05 00

© IC Partners Stratego S.A.
Stratego Doradztwo Księgowe na Facebooku IC Partners Stratego S.A. na LinkedIn IC Partners Stratego na Instagramie Wykonanie: Fessio