Stratego - Księgowość Warszawa

Jednolity plik kontrolny - od kiedy obowiązuje?

Kadry i płace Warszawa

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny stanowi strukturę o logicznym charakterze wszystkich danych księgowych, które są związane z prowadzeniem działalności, i które posiadają określony układ oraz format - schemat xml.

 

 

Duży, mały, średni czy mikroprzedsiębiorca - JPK.

 

W przypadku gdy chodzi o duże przedsiębiorstwa, z reguły nie ma większego problemu, aby je określić. Natomiast małe, średnio i mikroprzedsiębiorstwa stwarzają często niedomówienia.

Średni przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał mniej niż 250 pracowników, a jego obrót netto pochodzący ze sprzedaży towarów lub usług nie przekroczył progu 50 milionów euro, oraz suma wszystkich aktywów bilansu, który został sporządzony na koniec roku nie przekroczył wartości 43 milionów euro.

Mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał mniej niż 50 pracowników, a jego obrót netto pochodzący ze sprzedaży towarów lub usług nie przekroczył progu 10 milionów euro, oraz suma wszystkich aktywów bilansu, który został sporządzony na koniec roku nie przekroczył wartości 10 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 pracowników, a jego obrót netto pochodzący ze sprzedaży towarów lub usług nie przekroczył progu 2 milionów euro, oraz suma wszystkich aktywów bilansu, który został sporządzony na koniec roku nie przekroczył wartości 2 milionów euro.

Obowiązek składania JPK.

Podstawowym celem wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego jest maksymalne uszczelnienie systemu podatkowego oraz przeciwdziałanie luce podatkowej w odprowadzaniu podatku VAT. Oprócz tego wprowadzenie obowiązku składania JPK ma skutkować:

- odejściem od zawiłej papierologii,

- znacznym ułatwieniem dla wszelkich audytorów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych,

- szybszy i łatwiejszy przebieg kontroli podatkowych,

- pełna automatyzacja zadań.

Jeśli jesteś dużym przedsiębiorcom, to obowiązek regularnego składania JPK masz już od roku 2016. Od początku stycznia 2017 obowiązek ten został nałożony na małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Z kolei mikroprzedsiębiorstwa do JKP zobowiązane zostały od 1 stycznia 2018 roku.

W tym miejscu warto zaznaczyć,  że od października 2020 roku na wszystkich podatników VAT, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, został nałożony obowiązek elektronicznego wysyłania nowej formy JPK V7, który łączy informacje zarówno z deklaracji VAT, jak i dotychczasowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ma to na celu ułatwienie przesyłania informacji do Ministerstwa Finansów, bez konieczności wysyłania dwóch odrębnych dokumentów.

Dodatkowo od dnia 01 lipca 2018 wszyscy czynni podatnicy VAT prowadzący księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązane do przekazywania innych struktur JPK na wyraźne żądanie organów podatkowych:

 

JPK VAT - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

 

Jednolity plik kontrolny to nic innego jak pełny zestaw informacji dotyczących zakupu oraz sprzedaży, które wynikają z rejestrów VAT za dany miesiąc.

 

Informacje przekazywane do JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów księgowych firmy i co ważniejsze przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Od dnia 01 października 2020 roku JPK VAT oraz deklaracja VAT zostały zastąpione jednym dokumentem JPK V7. W przypadku miesięcznego rozliczania VAT wypełniony zostaje JPK V7M, z kolei w przypadku kwartalnego sposobu rozliczania JPK V7K. Należy zaznaczyć, że dane zawarte w nowej formie dokumentu, czyli JPK V7, to informacje zarówno z wcześniejszego pliku JPK VAT, jak również deklaracji VAT.

Masz pytania?Napisz do nas: biuro@strategodk.plLub zadzwoń: +48 22 618 09 91

© IC Partners Stratego S.A. Wykonanie: Fessio